โฆษณา

โปสเตอร์หนัง Dolphin Tale

ไปดูโปสเตอร์หนังใหม่ของ Dolphin Tale:

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

Dolphin Tale Movie

โฆษณา

มีบางอย่างเกี่ยวกับศาสนาของโปสเตอร์นี้จากหนัง Dolphin Tale
:)


ใส่ความเห็น

Tweet