>

โปสเตอร์หนัง Dinner for Schmucks

โปสเตอร์ใหม่จาก Dinner for Schmucks:

(คลิ๊กเพื่อขยายภาพ)


Steve Carrell ดูเหมือนหนูในโปสเตอร์จากหนัง Dinner for Schmucks!
:)


ใส่ความเห็น