โฆษณา

โปสเตอร์หนัง Chronicle

ยังเป็นโปสเตอร์ใหม่จากหนัง Chronicle:

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

โฆษณา

มากเกินไปของมหาอำนาจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน
:/


ใส่ความเห็น

Tweet