>

โปสเตอร์หนัง Chronicle Middle Finger

คุณจะใช้นิ้วกลางชี้ไปที่เมฆในโปสเตอร์ใหม่นี้เหมือน Chronicle?

CHRONICLE

วีระบุรุษไม่ใช่ผู้วิเศษ

ดี ฉันอาจจะขอบคุณที่ชายหนุ่มมีพรสวรรค์ในการสร้างศิลปะนี้
:)


ใส่ความเห็น