>

โปสเตอร์ฝรั่งเศสของหนัง Larry Crowne

ไปดูโปสเตอร์ใหม่จากฝรั่งเศสของ Larry Crowne:

LARRY CROWNE

ทุกคนควรได้รับโอกาสครั้งที่สอง


Julia Roberts และ Tom Hank ดูมีความสุขมากในที่ความเศร้าโศกสีน้ำเงิน ฉันควรจะซื้อความรู้สึกเช่นเจ้าหนูอีกครั้ง!
:)


ใส่ความเห็น