>

โปสเตอร์ญี่ปุ่นของหนัง Super 8

ยังเป็นโปสเตอร์ใหม่ของประเทศญี่ปุ่นจาก J.J. Abrams ของหนัง Super 8:

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

Feeling like Like a moth to a flame?
;-)


ใส่ความเห็น