>

โปสเตอร์จากหนัง The Town

โปสเตอร์จากหนัง Town ได้รับการเปิดเผย:

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

Ben Affleck - The Town

ถ้าคุณไปปล้นธนาคาร คุณจะแต่งเป็นแม่ชีคาทอลิกหรือเป็น Darth Vader?
:)


ใส่ความเห็น