>

เพลง หนัง Winnie The Pooh

เรามีมือดีดับรายการแทร็คของ Winnie the Pooh หนังแอนนเมชั่นโดย Walt Disney:

Winnie The Pooh Original Motion Picture Soundtrack
Original songs by Kristen Anderson-Lopez and robert Lopez
Original score by Henry Jackman
Featuring vocal performances and an original song by Zooey Deschanel

1. Winnie The Pooh (Zooey Deschanel & M Ward)
2. The Tummy Song (Jim Cummings/Robert Lopez)
3. A Very Important Thing To Do (Zooey Deschanel)
4. The Backson Song (Winnie the Pooh/Craig Ferguson)
5. It’s Gonna Be Great (Bud Luckey/Jim Cummings)
6. Everything Is Honey (Jim Cummings/Kristen Anderson-Lopez/Robert Lopez)
7. Pooh’s Finale (Cast – Winnie the Pooh/Robert Lopez/Zooey Deschane)
8. So Long (Zooey Deschanel & M Ward)
9. Main Title Sequence / Winnie The Pooh (Zooey Deschanel & M Ward)
10. Pooh Greets The Day (Henry Jackman)
11. Get You Tiggerized! (Henry Jackman)
12. Woods And Words / Backson Tracks (Henry Jackman)
13. Eeyore Needs His Tail / Winner Song (Cast – Winnie the Pooh)
14. Picnic And Beehive Chase (Henry Jackman)
15. Hundred Acre Spy Game (Henry Jackman)
16. Stuck In The Pit/Balloon Chase (Henry Jackman)
17. A Honey Happy Ending (Henry Jackman)
18. Winnie The Pooh Suite (Henry Jackman)
Winnie The Pooh Song - Winnie The Pooh Music - Winnie The Pooh Soundtrack


เพลงประกอบหนัง Winnie The Pooh จะวางแผงวันที่ 11 เมษายน 2011
:)


ใส่ความเห็น