>

เพลง หนัง The Smurfs

ตรวจสอบรายการแทร็คของ The Smurfs ที่จะมาถึงเป็นหนังครอบครัวที่กำกับโดย Raja Gosnell:

The Smurfs Original Motion Picture Soundtrack
Music by Heitor Pereira

1. Race To The Village
2. Gargamel’s Smurf Plan
3. Blue Moon Predictions
4. It’s Invisible
5. The Vortex
6. Where The Smurfs Are We?
7. Clumsy Gets In The Box
8. Sweet Folicular Ambrosia
9. Clumsy’s Out Of The Box
10. Is Everyone In This Realm Insane?
11. Arrival At Anjelou
12. Emerging Through The Smoke
13. The Genius That Is Gargamel
14. You Can Be Anything You Want To Be
15. Chamber Pot
16. Find That Star Gazer
17. FAO Smurfs
18. Get Out Of My Suck A Ma Jig
19. Inspired Or Safe
20. Another Smurfless Night
21. You’re a Good Papa
22. Behold My Glorious Army
23. The Perfect Time To Smurf The Blue…
24. Baby’s First Picture
25. The History Of Smurfs
26. Cautiously Excited
27. Aaah, It’s Gargamel!
28. We Ride
29. So Smurfin’ Love You
30. My Smurf Magic Machine
31. Blue Moon Incantation
32. Enjoy The Ride Papa
33. Smurfs Stand Up
34. The Awesome Power Of Me
35. Clumsy’s Got It
36. I Smurf You
The Smurfs Song - The Smurfs Music - The Smurfs Soundtrack

You may listen to the songs of the soundtrack of The Smurfs below:


เพลงประกอบภาพย The Smurfs จะวางแผงวันที่ 26 กรกฏาคม 2011
:)


ใส่ความเห็น