โฆษณา

เพลง หนัง The Change-Up

ไปดูรายการแทร็คจากหนัง The Change-Up ที่จะมาถึงเป็นหนังคอมมิวดี้ที่กำกับโดย David Dobkin และนำแสดงโดย Ryan Reynolds, Jason Bateman, Olivia Wilde และ Leslie Mann:

The Change-Up Original Motion Picture Soundtrack
Music by Theodore Shapiro

1. Peeing on a Statue / Titles – John Debney
2. Waking Up – Theodore Shapiro
3. The Lorno Suite – John Debney
4. Tatiana! – John Debney
5. You’re in My Body / To the Fountain! – John Debney
6. Changed Up – Theodore Shapiro
7. Dressing Up Dave John Debney
8. Mitch’s Theme – Theodore Shapiro
9. Rotate Your Turret – John Debney
10. Change Up Piano / Jamie Cries – Theodore Shapiro
11. Baby Suite – John Debney
12. Mitch Evolves – John Debney
13. Rollerblading / I Love You, Daddy – John Debney
14. Baseball Afternoon – John Debney
15. The Kinkabe Merger – John Debney
16. We Could Wait a Day – John Debney
17. Lights Out / Schedule 4 Harrassment – John Debney
18. The Skipperling Tattoo Part 1 – Theodore Shapiro
19. Dave Is Dave & Mitch Is Mitch – John Debney
20. Anniversary Toast – John Debney
21. The Change-Up – Theodore Shapiro
The Change-Up Song - The Change-Up Music - The Change-Up Soundtrack

โฆษณา
เพลงประกอบภาพยนตร์ The Change-Up อยู่แล้วใน iTunes
:)


ใส่ความเห็น

Tweet