>

เพลง หนัง Rise of the Planet of the Apes

เราได้รายการแทร็คของ Rise of the Planet of the Apes:

Rise of the Planet of the Apes Original Motion Picture Soundtrack
Music composed by Patrick Doyle

1. The Beginning
2. Bright Eyes Escapes
3. Lofty Swing
4. Stealing The 112
5. Muir Woods
6. Off You Go
7. Who Am I?
8. Caesar Protects Charles
9. The Primate Facility
10. Dodge Hoses Caesar
11. Rocket Attacks Caesar
12. Visiting Time
13. ‘Caesing’ The Knife
14. Buck Is Released
15. Charles Slips Away
16. Cookies
17. Inhaling The Virus
18. Caesar Says No
19. Gen-Sys Freedom
20. Zoo Breakout
21. Golden Gate Bridge
22. The Apes Attack
23. Caesar And Buck
24. Caesar’s Home
Rise of the Planet of the Apes Song - Rise of the Planet of the Apes Music - Rise of the Planet of the Apes Soundtrack

เพลงประกอบภาพยนตร์ Rise of the Planet of the Apes จะวางแผงวันที่ 16 สิงหาคม 2011
:)


ใส่ความเห็น