>

เพลง หนัง Pirates of the Caribbean 4

เรามีมือดีกับรายการแทร็คของ Pirates of the Caribbean 4 On Strangers Tides:

Pirates of the Caribbean 4 Original Motion Picture Soundtrack
Music by Hans Zimmer.

1. Guilty of Not Being Jack Sparrow (Hans Zimmer)
2. Angelica Featuring Rodrigo y Gabriela (Hans Zimmer, Eduardo Cruz, Rodrigo Sanchez and Gabriela Quintero)
3. The Pirate That Should Not Be (Rodrigo Sanchez, Gabriela Quintero and Hans Zimmer)
4. On Stranger Tides (Hans Zimmer, Geoff Zanelli and Eric Whitacre)
5. Palm Tree Escape Featuring Rodrigo y Gabriela (Hans Zimmer)
6. Angry and Dead Again (Rodrigo Sanchez, Gabriela Quintero and Hans Zimmer)
7. Blackbeard (Hans Zimmer)
8. Mermaids (Hans Zimmer and Eric Whitacre)
9. South of Heaven’s Chanting Mermaids (Rodrigo Sanchez, Gabriela Quintero and Hans Zimmer)
10. Mutiny (Hans Zimmer)
11. End Credits (Hans Zimmer)
12. The Pirate That Should Not Be Remixed by Photek (Rodrigo Sanchez, Gabriela Quintero and Hans Zimmer)
13. Angry and Dead Again Remixed by Static Avenger (Rodrigo Sanchez, Gabriela Quintero and Hans Zimmer)
14. Palm Tree Escape Remixed by Adam Freeland (Hans Zimmer)
15. Angelica Ki:Theory’s Grant Us Peace Remix (Hans Zimmer, Eduardo Cruz, Rodrigo Sanchez and Gabriela Quintero)
Pirates of the Caribbean 4 Song - Pirates of the Caribbean 4 Music - Pirates of the Caribbean 4 Soundtrack


เพลงประกอบภาพยนตร์ของ Pirates of the Caribbean 4 จะวางแผงวันที่ 17 พฤษภาคม 2011
:)


ใส่ความเห็น