>

เพลง หนัง Horrible Bosses

Grammy Award Winner และ Emmy Award เสนอชื่อเข้าชิงนักแต่งเพลง Christopher Lennertz ได้ประกอบการเก็บรวบรวมทุกดาวของศิลปินที่จะทำงานร่วมกันในเพลงของ Horrible Bosses. คุณสามารถตรวจสอบรายการแทร็คด้านล่างของ Horrible Bosses หรังคอมมิวดี้ที่กำกับโดย Seth Gordon และนำแสดงโดย Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Colin Farrell, Jamie Foxx, Kevin Spacey, Donald Sutherland และ Julie Bowen:

Horrible Bosses Original Motion Picture Soundtrack

1. Motel Meet Up (feat. Mike McCready & Money Mark)
2. Total F***ing A*****e
3. Heart Attack (feat. Mike McCready & Money Mark)
4. Whose Promotion?
5. F**ker (feat. Mike McCready, Money Mark, & Chris Chaney)
6. Hey Dickwad…What The F**k (feat. Money Mark & David Levita)
7. Can You See My P****?
8. Let’s Kill This Bitch (feat. Mike McCready, Money Mark, & Chris Chaney)
9. Gimme That Dong Dale (feat. Stefan Lessard, Money Mark, & Matt Chamberlain)
10. Wet Work
11. Men Seeking A Man
12. Mother F**ker Jones (feat. Money Mark, Victor Indrizzo, & Chris Chaney)
13. Douchebag Museum
14. Crazy Bitch W***e (feat. Stefan Lessard, Money Mark, & Matt Chamberlain)
15. Coke In A Dustbuster (feat. Stefan Lessard, Money Mark, & Matt Chamberlain)
16. Four Honks
17. These People F**king Love Cats (feat. Money Mark, & Dave Levita)
18. P***s…Peanuts (feat. Mike McCready, Money Mark, & Victor Indrizzo)
19. Raped In Prison (feat. Money Mark)
20. Harkin Finds The Phone
21. We Got The Cheese (feat. Mike McCready, Money Mark, & Chris Chaney)
22. P***s Shaped Food (feat. Stefan Lessard, Money Mark, & Matt Chamberlain)
23. Ipso Facto (feat. Stefan Lessard & Davey Chedwiggen)
24. Blackmailing Harkin (feat. Stefan Lessard, Money Mark, & Aaron Kaplan)
25. Car Chase…Dancing On Boobies (feat. Mike McCready, Money Mark, & Chris Chaney)
26. Confessing To Gregory (feat. Cheapshot & Aaron Kaplan)
27. Harkin Goes Down…I F**ked Your Wife (feat. Mike McCready & Aaron Kaplan)
28. Oh F**k (feat. Money Mark & Chris Chaney)
29. P*****g In A Playground (feat. Chris Chaney, Money Mark, & Victor Indrizzo)
30. Tour Of The Mouth (feat. Money Mark, Victor Indrizzo, & Dave Levita)
31. Your Balls Are So Smooth (feat. Money Mark, Victor Indrizzo, & Dave Levita)
32. Murdering Some Ass (feat. Mike McCready, Money Mark, & Chris Chaney)
33. This Is How I Roll performed by Money Mark
Horrible Bosses Song - Horrible Bosses Music - Horrible Bosses Soundtrack

เพลงประหอบภาพยนตร์ Horrible Bosses จะออกโดย WaterTower Music วันที่ 5 กรกฎาคม 2011
:)


ใส่ความเห็น