>

เพลง หนัง Hop

ไปดูรายการแทร็คของ Hop หนังแฟนตาซีคอมมิวดี้ที่กำกับโดย Tim Hill:

Hop Original Motion Picture Soundtrack
Music composed and conducted by Christopher Lennertz

01. Prologue / Easter Island
02. Candy Factory
03. Young Fred Gets a Visit
04. O’Hare’s Intervention
05. Don’t Want To Be The Easter Bunny
06. The Accident
07. Lament
08. In The Garage
09. Carlos Reports
10. Summon The Pink Berets
11. Pooping Jellybeans
12. Fred Remembers
13. Late For Interview
14. EB Escapes
15. Fred’s Tour
16. Got The Blues
17. Dad Misses His Son
18. Back To The Mansion
19. Sam’s Visit
20. The Hoff
21. Fathers Just Don’t Get It
22. Fred’s Realization
23. Be The Bunny
24. Pink Berets Take Fred
25. Back To Easter Island
26. Coup De Tat
27. Oh, The Guilt
28. Easter Moon Rises
29. Carlos Takes Control
30. Transformation
31. Air Traffic Control
32. Reunion / Proclamation
33. Brunch
34. The Big Finale
35. The Pink Berets
Hop Song - Hop Music - Hop Soundtrack


เพลงหระกอบหนัง Hop จะวางแผงวันที่ 5 เมษายน 2011
:)


ใส่ความเห็น