>

เพลงหนัง Iron Man 2

เพลงที่พวกเขาเลือกใน Iron Man 2 มได้เป็นที่ดีเท่าไหร่ (ไม่ได้เป็นเพลงที่ดีแต่เป็นเพลง Black Sabbath เพลงจากหนังเรื่องแรก):

ตัวอย่างหนัง Iron Man 2


AC/DC ยิ่งทำให้ตื่นเต้น (ด้วยวีดีโอของ Iron Man 2!)

สำหรับเพลงที่ดี ฉันจะรอสำหรับ Tron Legacy และ Daft Punk!
;-P


ใส่ความเห็น