>

อธิบายชื่อหนัง Karate Kid

ที่จะมาถึงเป็นหนัง Karate Kid เป็นหนังเกี่ยวกับกังฟู แตาทีมการตลาดได้ใช้ชื่อ Karate Kid แต่ตัวอย่างหนัง Karate Kid จะให้คำอธิบาย:

ตัวอย่างหนัง Karate Kid


เรียกเด็กคนจีนว่า Jaden Smith ‘Karate Kid’ จึงเป็นชื่อหนัง…
:/


ใส่ความเห็น