>

หนัง Creation

สองโปสเตอร์ใหม่จากหนัง Creation โดย Jon Amiel:

(คลิ๊กเพื่อขยายภาพ)


หากคุณเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลก บางทีเวลาอาจทำให้เราเริ่มคิด! เปิดตาที่พระเจ้าให้คุณผ่านวิวัฒนาการของ Darwin
;-P


ใส่ความเห็น