>

ภาพหนัง Red Dawn

ภาพใหม่จากนักแสดงใน Red Dawn:

ตัวอย่างหนัง Red Dawn

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

Red Dawn movie

หนังที่่นำกลับมาทำใหม่จะปล่อยประมาณปี 2011
:)


ใส่ความเห็น