>

ตัวอย่าง Super Bowl ที่ 2 ของหนัง Robin Hood

Robin Hoodนี่เป็นตัวอย่าง Superbowl ที่ 2 จากหนัง Robin Hood:

Robin Hood นี้จะรุนแรงมากขึ้น มันไม่ค่อยแน่นอนกับเวอร์ชั่นของค่าย Disney!
:)


ใส่ความเห็น