>

ตัวอย่างใหม่จากหนัง The Last Airbender

เราได้เห็นทั้ง Momo และ Appa ในตัวอย่างใหม่จากหนัง Last Airbender:

ตัวอย่างหนัง Last Airbender


THE LAST AIRBENDER

ถ้าคุณต้องเลือกสัตว์จำพวก ลิงบินเช่น Momo หรือกระทิงบินเช่น Appa?
:)


ใส่ความเห็น