>

ตัวอย่างโต้ตอบของ Iron Man 2

Marvel ได้เผยแพร่เครื่องมือใหม่เพื่อโปรโมท Iron Man 2 เขาเรียกว่าตัวอย่างตอบโต้ แต่เพียงชุดตัวอย่างและภาพ เครื่องมือที่ไฮเทค:


More trailers, clips and pictures will be available from this Iron man 2 interactive as the final release is nearing.
:)


ใส่ความเห็น