>

ตัวอย่างหนัง Green Hornet

Green Hornet movieตัวอย่างใหม่จากนานาชาติของหนัง Green Hornet:

ตัวอย่างหนัง Green Hornet

ไปดูจุดเด่น: Jay Chou ดูไม่เลวกับบท Kato, Cameron Diaz ดูหวานเหมือนปกติ และรถ Green Hornet ก็ดูน่ากลัว! แต่ Seth Rogen ในบทบาทนำเช่นนี้…
:)


ใส่ความเห็น