>

ตัวอย่างหนัง Dorothy of Oz

Dorothy of Oz Movieตัวอย่างแรกอย่างเป็นทางการจากหนัง Dorothy of Oz ที่จะเกิดขึ้นเป็นนหนังแอนนิเมชั่นถาคต่อ 3 มิติ Wizard of Oz, ได้ฉายรอบปฐมทัศน์ทาง Entertainment Tonight:

Dorothy of Oz Trailer


DOROTHY OF OZ
Plot:
“The story begins as Dorothy returns to Kansas to find it devastated by the tornado that sent her to Oz. Before she can react to the destruction of her home, she is transported back to Oz, where her three friends (Scarecrow, Lion and Tin Man) have disappeared. She meets a charming man made of marshmallows who can’t quite think for himself, a tiny china doll princess whose bossiness is a cover for her fragility, and a tugboat with as many personalities as he has pieces. Dorothy must help this group band together against the Jester, a wicked new villain who believes that all of Oz should be under his control.
How will Dorothy and her new companions work together in a seemingly disastrous time to restore Oz to the place we all know and love?”

There’s also a new poster:

(Click on the poster to enlarge.)

And a few pictures:


The film is directed by Will Finn and Dan St. Pierre.
:)


ใส่ความเห็น