>

ตัวอย่างหนัง Avengers

Avengers Trailer Leaked - Avengers Bootleg Trailerตัวอย่างแรกจากหนัง Avengers แสดงระหว่าง comic con ตอนนี้ออนไลน์คุณอาจดูด้านล่าง:

ตัวอย่างหนัง Avenegers


ใบแสดงผลการศึกษาจากที่ Nick Fury กำลังพูด:

และมาวันหนึ่งที่ไม่เหมือนวันอื่นๆ เมื่อพบกับภัยที่กำลังคุกคาม…การต่อสู้กับศัตรู ในวันนั้น The Avengers ได้เกิด

Nick Fury (Samuel L. Jackson)

จากคำขู่ Avengers มีสีหน้าอย่างไร? The Skrulls, Hulk หรือตัวอื่น?
:)


ใส่ความเห็น