โฆษณา

ตัวละคร Merida ใน Brave

ภาพใหม่จาก Merida ตัวละครนำใน Brave หนังแอนนิเมชั่นโดย Disney Pixar:

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

โฆษณา
ชอบผมสีแดงนี่!
:)


ใส่ความเห็น

Tweet