>

ตัวยอย่างหนัง Transformers Dark of the Moon

A brand new movie trailer of Transformers Dark of the Moon has been released online:

ตัวยอย่างหนัง Transformers Dark of the Moon


ตัวยอย่างหนังใหม่นี้ของ Transformers 3 ยืนยันว่าผลงานการประพันธ์ใมห่นี้ของ Transformers จะถูกบรรจุอย่างดุเดือด!
:)


ใส่ความเห็น