>

ชมภาพอย่างเป็นทางการจากหนัง James Bond in Skyfall

สองภาพใหม่จากหนัง James Bond Skyfall:

ตัวอย่างหนัง James Bond Skyfall

(คลิกเพื่อขยายภาพ)และนี่คือภาพอย่างเป็นทางการจกาหนัง James Bond in Skyfall (ชุดหนึ่งที่เขาใส่ในภาพแรก):


อีกครั้ง, James Bond กับชุด Omega, the Seamaster Planet Ocean 600M Skyfall มันเป็นรุ่นจำกัด 5,007 เท่านั้น เอาไหม?
:)


ใส่ความเห็น