>

ฉาก Fantasia ใน The Sorcerer’s Apprentice

Sorcerer's Apprentice and Fantasiaในตัวอย่างใหม่นี้ Sorcerer’s Apprentice เราได้ เห็นภาพแรงบันดาลใจจาก Mickey Mouse ‘s Fantasia:

ตัวอย่างหนัง Sorcerer’s Apprentice

การทำความสะอาดรอบตัวฉันจะเป็นเหมือนหุ้นยนตร์ไม้กวดในวูดู
;-P


ใส่ความเห็น