>

คลิปใหม่จากหนัง Frozen

Frozen Clipนี่เป็นคลิปใหม่จากหนัง Frozen ขอบคุณ AMC:


Frozen – ปิดไฟ

คิดอะไรสักอย่าง: พวกเขาไม่สามารถทำเชือกจากเสื้อผ้าเพื่อหาทางหนี
;-P


ใส่ความเห็น