>

คลิปหนัง The Town

The Town Movieไปดูคลิปตัวอย่างแรกจากหนัง The Town:


The Town – ไม่น่ากลัวพอ

ในหนัง The Town, Ben Affleck เขาได้วางแผนงานของเขา พยายามถ่ายทอดความรู้สึกของเขากับผู้จัดการธนาคาร รวมทั้งตัวแทน FBI และลูกเรือของเขา
:)


ใส่ความเห็น