>

คลิปหนัง The Mechanic

The Mechanic MovieCBS ปล่อยสามคลิปใหม่ของหนัง The Mechanic:

ตัวอย่างหนัง The Mechanic


The Mechanic – The Hunted กลายเป็น The Hunter

คลิปเพิ่มเติมด้านล่าง:


The Mechanic – Rooftop rappelling


The Mechanic – You owe me now

Arthur Bishop (Jason Statham) is a “mechanic”, an elite assassin with a strict code and unique talent for cleanly eliminating targets
:)


ใส่ความเห็น