>

คลิปหนัง The Debt

The Debt Movieสองคลิปตัวอย่างใหม่จากหนัง The Debt:


The Debt – มีใครบางคนตัดรั้ว! แจ้งเตือน!


The Debt – มองหาบางอย่าง

ในปี 1965,สามหนุ่ม Israeli Mossad ตัวแทนในภารกิจลับเพื่อจับ และฆ่าในสงครามนาซีที่ฉาวโฉ่ที่มีความผิดทางอาญา ตอนนี้สามสิบปีต่อมา คนที่อ้างว่าเป็นนาซีอยู่ในยูเครน และเป็นหนึ่งในตัวแทนเดิมจะต้องไปหลังคาด้านหลังที่จะแสวงหาความจริง
:)


ใส่ความเห็น