>

คลิปหนัง Get him to the Greek

คลิปตัวอย่างของหนังคอมมิวดี้ Get him to the Greek:


เรื่องย่อ:
“Aaron Greenberg (Jonah Hill) เป็นคนขับเคลื่อน บัณฑิตจากมหาวิทยาลััยในอุดมคติที่เป็นพนักงานฝึกงานหัดในบริษัทเร็คคอร์ด Aaron จะได้รับส่วนแบ่งใหญ่ของเขาเมื่อถูกส่งไปเป็นนักดนตรี Aldous Snow (Russell Brand) เพื่อเล่นคอนเสิร์ต Los Angeles ในชื่อ Greek Theater”

มีหวังสำหรับคลิปหนังกับ Jonah Hill และ Russell Brand ถัดไปอีกหนึ่ง!
:)


ใส่ความเห็น