>

คลิปหนัง Flipped

Flipped movieชุดคลิปตัวอย่างจากหนัง Flipped มีแสดงออนไลน์:


Flipped – Bryce
Bryce (Ryan Ketzner) และ Juli (Morgan Lily) จับมือ


Flipped – คุณเกลียดเธอ
Bryce (Callan McAuliffe) และ Juli (Madeline Carroll) สลบในห้องสมุด

คลิปเพิ่มเติมจากหนัง Flipped ด้านล่าง


Inviting the Bakers
Patsy (Rebecca De Mornay) announces Friday dinner plans.


Flipped – Loskis
Richard (Aidan Quinn) learns about a dinner invite.


Flipped – Lunch
Bryce (Callan McAuliffe) and Juli (Madeline Carroll) have lunch.


Flipped – Tree
Chet (John Mahoney) and Bryce (Callan McAuliffe) talk about trees.


Flipped – A cow is just a cow
Juli (Madeline Carroll) talks about boys and painting with her father Richard (Aidan Quinn).


Flipped – Your friend
Chet (John Mahoney) and Bryce (Callan McAuliffe) talk about girls.

The film is based on the novel “Flipped” by Wendelin Van Draanen.
:)


ใส่ความเห็น