>

คลิปหนัง Brooklyn’s Finest

Brooklyn's Finest Movie4 คลิปตัวอย่างจากหนัง Brooklyn’s Finest พร้อมสำหรับรับชม:


Brooklyn’s Finest – ขั้นตอนปิด
Agent Smith (Ellen Barkin) เผา Tango (Don Cheadle) เกี่ยวกับงานหลังคาของเขา


Brooklyn’s Finest – เดินเร็ว ๆ
Dugan (Richard Gere) ให้คำแนะนำที่จะเป็นพันธมิตรใหม่ของเขา Quinlan (Jesse Williams)

เรื่องย่อ:
“เจ้าหน้าที่สามคนที่ไม่มีเกี่ยวเนื่องกันเลยประสบปัญหาที่ร้ายแรงเหมือนกัน”

2 คลิปเพิ่มเติมจาก Brooklyn’s Finest ด้านล่าง


Brooklyn’s Finest – ไม่มีบทบาท
Eddie Dugan (Richard Gere) ไดกำหนัสิทธิพันธมิตรหน้าใหม่ก่อนที่เขาจะถูกไล่ออก


Brooklyn’s Finest – พวกเราอยู่ที่นี่
Sal (Ethan Hawke) บอก Angela (Lili Taylor) แผนการใหญ่สำหรับบ้านใหม่ของพวกเขา

Richard Gere มีวิธีที่ทำให้ดูดีเล่นจับคนกลางถนน… เขาเหมาะสมที่จะเล่นบทกินโดนัท
;-P


ใส่ความเห็น