>

คลิปตัวอย่างหนัง The Crazies

Crazies Clipคลิปตัวอย่างที่สองจากหนัง The Crazies ได้รับการเปิดเผย:


The Crazies – เขาตายไหม

ถ้าฉันดูฉากนี้จากหนัง Crazies ในโรงหนังฉันว่าเก้าฉันจะสะเทือน!
;-P


ใส่ความเห็น