>

คลิปตัวอย่างหนัง Despicable Me

Despicable Me Movieชุดคลิปตัวอย่างใหม่จากหนัง Despicable Me มีออนไลน์:


Despicable Me – เป็นเวลา
Gru พยายามที่จะนำเด็กสาวไปนอน


Despicable Me – Dr Nefario
Dr. Nefario โชว์ Gru สองสิ่งประดิษฐ์ใหม่

คลิ่ปเพิ่มเติมจาก Despicable Me ด้านล่าง:


Despicable Me – Kung fu
Gru talks to his mother while she is in kung-fu class


Despicable Me – Next plan
Gru tells the minions about his next plan


Despicable Me – Pajamas
The girls ask Vector about his pajamas


Despicable Me – Shrink ray
Gru and two minions steal Vector´s shrink ray


Despicable Me – Stuffed Crust


Despicable Me – Vector
Vector uses the shrink ray on Gru

The movie Despicable Me doesn’t look bad, but I don’t think it’s going to be a hit… Will you go watch this film?
:?


ใส่ความเห็น