โปสเตอร์ใหม่จากหนัง Gulliver’s Travels

โฆษณา

Just anew poster of Gulliver’s Travels:

ตัวอย่างหนัง Gulliver’s Travels

(คลิกเพื่อขยายภาพ)

Gulliver's Travels Movie


Jack Black รับบทนำเป็น Gulliver ในสมัยใหม่นี้ใช้เวลาในการเสียดสีคลาสสิกโดย Jonathan Swift
:)

--->Leave a Reply

Commenting Options

Enter your information to the left!

Want a personal pic? Create an avatar:
-->here